Od 1. února 2019 jsem převzal po paní doktorce Zajíčkové gynekologickou ambulanci.  V této souvislosti mi dovolte poděkovat paní doktorce Zajíčkové a její sestřičce za odvedenou práci, na kterou bych rád navázal. Rekonstrukce ordinace se už pomalu blíží ke konci, abychom vám mohli nabídnout nové, moderní prostředí.

Gynekologie

 V oblasti gynekologie zajišťujeme běžnou ambulantní činnost

  Preventivní prohlídky

  Kontroly po malých i velkých operacích

  Primární péče  při gynekologických chorobách a přednemocniční péči  v akutních stavech

  Poradenství v otázkách antikoncepce, menopauzy 

  Očkování proti karcinomu děložního čípku

  Konzultaci a léčbu poruch plodnosti

  Léčba inkontinence  moče, případně odborné vyšetření specialistou v jiném zdravot. zařízení

  Malé gynekologické výkony  

  Dle domluvy i velké gynekologické operace  v mimopražské nemocnici

Perinatologie

V oblasti těhotenství zajišťujeme doporučenou dispenzární (kontrolní) činnost,  včetně nepravidelných vyšetření jako je ultrazvuk, biochemické vyšetření,  stěr na  streptokoka apod. Kontroly jsou od začátku těhotenství  až do ukončení 36. týdne, kdy je těhotná maminka většinou předána do péče zdravotního zařízení, kde bude probíhat porod.  Na přání je možná dispenzarizace i déle – až do termínu porodu.

Rádi bychom vás též  informovali o možnostech ultrazvukového vyšetření během těhotenství.

V rámci  hrazené péče  zdravotní pojišťovnou (ZP) u jednočetného těhotenství je možné  provést pouze 3 ultrazvuková vyšetření  během celého těhotenství .

Prvý ultrazvuk  hrazený ZP se  provádí na začátku těhotenství  který slouží k průkazu  daného těhotenství, jeho správné dataci ( stáří plodu)  a případně ke zjištění  počtu plodů.

Doporučený ultrazvuk  – tzv. kombinovaný ultrazvukový screening  prováděný do stáří plodu 13+6  sloužící  k prvému zhodnocení morfologie  plodu a zároveň hodnotí míru rizika postižení plodu chromozomální vadou (Downův  Edwardsův  nebo  Patauův syndrom) a navíc poukáže na případné riziko  preeklampsie, vysokého krevního tlaku, poruch růstu a možnosti předčasného porodu. V případě zjištěných anomálií  je navržen další postup.  Tento  ultrazvuk není hrazen  z veřejného zdravotnictví.

Druhý  ultrazvuk hrazený ZP  je vyšetření ve  20.-22. týdnu – kontrola  plodu  

Třetí ultrazvuk  hrazený ZP je ve 30.-32. týdnu – kontrola plodu

Doporučený ultrazvuk – ve 36. týdnu  se zaměřením na odchylky růstu plodu  ( opoždění růstu tzv. IUGR – intrauterinní růstová retardace), hodnocení délky čípku a jeho případné tvarové odchylky  a zhodnocení rizika  předčasného  porodu.    

Některé budoucí maminky nás oslovily s žádostí o možnost 3D ultrazvukových obrázků miminka ještě před jeho narozením   Pro ně  a další budoucí maminky máme dnes dobrou zprávu a nově jim budeme moci nabídnout i třírozměrné obrázky. Díky nové 3D sondě nabízíme  budoucím rodičům možnost si plasticky prohlédnout obličej plodu stejně jako pozorovat jeho pohyby.

Pozn:  jedná se o plastické (prostorové) zobrazení plodu.  Vzhledem k tomu, že se nejedná o diagnostický ultrazvuk, nenahrazuje screeningová vyšetření  ve 20. a 30. týdnu. Provádí se optimálně okolo 26. týdne těhotenství. Protože je to vyšetření relativně časově náročné, je nutné se na něj extra objednat – není možno ho provést v rámci těhotenské poradny a  navíc pro optimální výsledek je potřeba  příznivá a klidová  poloha plodu a dostatek plodové vody. Výstupem jsou fotografie nebo záznam na náš flash disk, (z bezpečnostních důvodů není možné nahrát záznam na přinesený flash disk). Vyšetření není hrazené z veřejného zdravotnictví a ceny jsou uvedené v ceníku.       

Upozornění: v důvodu stále se zvyšujících se vstupů jsme mírně upravili i náš ceník, zejména v oblasti nitroděložních tělísek. Rovněž je zde nová položka  – smluvní poplatek za blokaci termínu.

Poslední rok se nám opakovaně stalo, že se některé klientky objednaly na vyšetření, ale poté  se nedostavily,  neomluvily se  a případně nebraly ani telefon. Chápeme , že nikdo z nás neví co bude zítra, zvláště při objednávkách 2 a více měsíců dopředu se může stát, že opravdu na daný den se nemohu dostavit. V takovém případě se nic neděje a pokud se dopředu omluvíte (osobně, mailem a nebo nejlépe  telefonem), sestřička se Vám  bude snažit vyhovět a nabídne Vám nejbližší možný termín. Stejně tak akceptujeme, např. při dopravních obtížích, náhlé nemoci nebo menstruaci, omluvu v daný den. Proto prosíme – víte-li, že se nebudete moci dostavit – zavolejte. Váš termín obsadíme jinou klientkou a Vám nabídneme jinou možnost dle domluvy.

Dovolujeme si vás proto upozornit že, od 1. října 2022 v případě, že se neomluvíte a  rezervovaná doba  tak zůstane nevyužita, budeme na vás při příští kontrole  požadovat smluvní poplatek za  neomluvenou blokaci termínu ve výši 200 korun.

Komplexní nabídku ambulantních služeb v oboru gynekologie a porodnictví si můžete stáhnout níže:

Informace ke klimakteriu: