Gynekologicko – porodnická ambulance v ulici Čumpelíkova 1764/2