Odpovědi na často kladené otázky a doporučení naleznete v odkazu níže:
Zde jsou doplněny další doplňkové otázky:

Co znamená LBC
LBC (liquid based cytologie) znamená odběr buněk z děložního čípku  do tekutého média. Výhodou této metody – oproti klasickému cytolol. stěru na sklíčko –  je, že buňky z čípku  jsou rovnoměrně a lépe rozetřeny na sklíčko, které se následně v mikroskopu  elektronicky hodnotí. Odpadá tak prakticky  možnost přehlednutí  několika málo rakovinových buněk v záplavě ostatních buněk cytologického stěru, hodnoceného lidským okem.  Další výhodou je možný genetický průkaz HPV (viry způsobující karcinom děložního čípku) v neposlední řadě je to  tzv. histochemické vyšetření (průkaz p16 onkogenu, který označuje  rakovinové buňky).

Otázky k HPV

Co je HPV         

HPV je zkratka pro lidský papilomavirus (z angl. názvu Human papillomavirus). Jedná se o malý DNA virus, který je běžně rozšířen. Existuje celá řada HPV virů, ( více než 100), ale jen část je asociována s vysokým stupněm rizika přednádorových a nádorových změn na děložním čípku Jedná se o tzv. High risk DNA viry. Z těchto rizikových virů jsou za nejrizikovější považovány genotypy HPV 16 a 18, která stojí za více jak 65% vzniku nádorů děložního čípku.

Jak snížím riziko vzniku rakoviny děložního čípku?

Riziko rakoviny děložního čípku můžete sama snížit, pokud budete dodržovat zásady bezpečného sexu (vyvarovat se častého střídání sexuálních partnerů) a také tím, že nebudete kouřit. Odborníci současně doporučují očkování proti infekci HPV. Nejúčinnější je u mladých dívek a chlapců před zahájením sexuálního života. I očkování po zahájení sexuálního života přináší výrazné snížení rizika infekce HPV.

Pokud mám v těle HPV, znamená to, že mi byl partner nevěrný?

I když žijete v dlouhodobém vztahu s jedním partnerem, výsledky testu HPV DNA můžete mít pozitivní. Virus totiž dokáže u některých žen přežívat v těle skrytě celou řadu let. Přenos HPV se proto mohl odehrát v minulosti. Pozitivní nález tedy není odrazem životního stylu ani Vás, ani Vašeho partnera.

Mám pozitivní HR HPV test, znamená to, že dostanu karcinom děložního čípku?

Naštěstí pro vznik rakoviny děložního čípku je potřeba více faktorů. Přítomnost HR HPV je pouze jeden z nich. Mezi další rizikové faktory patří zejména kouření tabáku, chronický zánět čípku, promiskuita, sexuálně přenosné infekce, jako např. chlamýdie, ale také porucha imunity. Imunita ve vývoji karcinomu děložního čípku sehrává důležitou úlohu. V průběhu života je vysoká pravděpodobnost (více jak 70%), že se žena nakazí HPV virózou. Ale díky dobré imunitě si však může držet viry pod kontrolou a nebo se jich úplně zbavit. Rizikové je však období, kdy začíná imunita klesat (a to již po 30. roce), ale mírně začíná stoupat – při přetrvávající infekci – riziko před nádorových a nádorových změn. Jen asi u 5 % žen, které mají HR HPV virózu, dojde k rozvoji nádoru děložního čípku.

Jsem očkovaná proti karcinomu děložní čípku. Mohu dostat rakovinu?

Záleží na tom kdy a jakým typem vakcíny jste očkovaná. Nejlepších výsledků je dosaženo u jedinců (u dívek i chlapců) očkovaných před započetím pohlavní aktivity tj. kolem 13 let (očkování je částečně hrazeno zdr. pojišťovnou). Význam má, ale i imunizování žen starších nebo které mají za sebou chirurgický výkon na čípku pro HPV virózu. Všechny vakcíny chrání proti nejčastějším genotypům 16 a 18. Jiné navíc chrání i proti genitálním bradavicím nebo ještě proti jiným méně častým genotypům např. 33 a 58. Je třeba si však uvědomit, že v závislosti na dalších faktorech, není očkování 100% ochrana před vznikem nádoru děložního čípku. 

Mám atypický cytologický nález ASC-US (neurčité atypie dlaždicového epitelu), AGC-NOS (neurčité atypie žlázového epitelu), mohu do příští kontroly něco udělat pro zlepšení cytologického nálezu?

Ano, svým chováním a podporou imunity můžete ovlivnit míru vyléčení HPV infekce a tím normalizaci cytologického nálezu.  Významné místo zde zaujímá Vitamin D (např. tučné mořské ryby, vejce, tvrdý sýr), dále zelí, květák, brokolice (obsahuji  látku Indol-3-carbinol) nebo hlíva ústřičná, která má obecně protinádorový účinek, důležité je též přestat kouřit. Kromě toho je možno, jako účinnější metodu regenerace, zavádět do pochvy  zdravotnické přípravky – pastu obsahující např. kysličník křemičitý a kyselinu citronovou nebo gel obsahující   kyselinu hyaluronovou, beta glukan  a další přírodní výtažky.

Jsem po chirurgickém zákroku pro atypický nález na čípku. Je pro mne vhodné očkování proti HPV?

Jistě, očkování po chirurgickém ošetření děložního čípku, má hlavně preventivní význam. Podpoříte tím svou imunitu a může tak zabránit opětovné HPV infekci.

Imuno-histochemické vyšetření  CINtecPlus

V posledních letech se stále více prosazuje – imuno-histochemické vyšetření CINtecPlus.  Jedná o doplňkové vyšetření screeningu karcinomu děložního hrdla.

Onkologické cytologie je stěr z děložního čípku, prováděný v rámci preventivních kontrol vychází z tvarových vlastností (změn) buněk a rozdělí ženy na ženy bez rizika, na ženy s nízkým případně s vysokým rizikem vzniku karcinomu děložního čípku.  Nikdy se však zcela při tomto vyšetření nemůžeme vyhnout falešně pozitivním či falešně negativním výsledkům. Abychom minimalizovali dopad na ženy především s falešně pozitivním výsledkem, případně rozhodli o dalším postupu u žen nejasným výsledkem  byl zaveden do praxe HPV test , který, který objektivně hodnotí přítomnost či absenci  high risk viru HPV ( Human papillomavirus) a podle toho umožňuje ženu efektivně dále léčit.  Pozn. HPV HR test je součástí pravidelných preventivních kontrol u každé ženy která přijde na prevenci v roce, kdy dosáhla 35 či 45 let (od roku 2021) a nově též i v 55 letech (od roku 2024). Dalším doplňujícím vyšetřením je již zmíněný test CINtec Plus založený na chemické reakci mezi antigenem a protilátkou. Zjednodušeně řečeno se jedná o barevnou reakci mezi samostatnými proteiny p16 a Ki 67 z buněk získaných stěrem z čípku a externě dodanou protilátkou proti  jednomu i druhému proteinu. Pozitivita obou těchto antigenů (p16 aKi-67) říká o riziku existujících přednádorových změn  a tato žena by měla být nadále sledována v Centru pro onkologickou prevenci.  Toto vyšetření má především význam pro další postup u žen s negativní cytologií i kolposkopií, ale pozitivním HR HPV testem.  Má též význam i z hlediska prognózy vzniku přednádorových či nádorových změn. Dle některých studií, samostatný negativní výsledek testu CINtec Plus říká, že je téměř jisté, že se u této ženy v následující roce neprojeví středně závažné až závažné změny na buňkách děložního čípku vedoucí ke vzniku karcinomu.

Toto vyšetření nelze provést z klasické cytologie (stěr na sklíčko), ale provádí se tzv. LBC – cytologie do tekutého média. Rovněž v běžných gynekologických ambulancích není hrazeno z prostředků veřejného zdr. pojištění. V indikovaných případech a u sledovaných žen je hrazeno pouze v Centrech onkologické prevence.