MUDr. Jaromír Matoušek

Od 1. února 2019 jsem převzal po paní doktorce Zajíčkové gynekologickou ambulanci.  V této souvislosti mi dovolte poděkovat paní doktorce Zajíčkové a její sestřičce za odvedenou práci, na kterou bych rád navázal. Rekonstrukce ordinace se už pomalu blíží ke konci, abychom vám mohli nabídnout nové, moderní prostředí.

Nejprve několik slov o sobě.  Vystudoval jsem Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (nyní I. Lékařská fakulta UK) a v roce 1990 jsem svá studia ukončil.  Karieru jsem zahájil na gynekologicko – porodnickým oddělení nemocnice Mělník. Se svým přechodem do Prahy jsem přijal nabídku rozšířit si znalosti o obor „Anestezie a resuscitace“, a po předepsané praxi jsem z tohoto oboru složil atestaci.  Následně  jsem se  ke svému původnímu oboru vrátil a složil tzv. evropskou atestaci – (odborná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví s platností po celé EU). V roce 2014 jsem přešel z nemocnice do ambulantní sféry, kde se věnuji zejména „ reprodukční medicíně“.

Prostřednictvím klinických dnů v lůžkovém zařízení, jsem stále ve spojení i s nemocniční problematikou.  Jsem držitelem několika certifikátů  např. pro standartní ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii a porodnictví a „diplomu celoživotního vzdělávání“ ČLK.


Dip. všeobecná sestra
Žaneta Kombercová